Qëllimi – objektivat dhe filozofia e biznesit

Qëllimi dhe objektivat e Punësohu janë:

– Të krijojë dhe zhvillojë marrëdhënie të mira me klientë,
– Të jetë një burim për kandidatë të jashtëzakonshëm,
– Të zbatojë dhe zhvillojë praktika etike të rekrutimit dhe punësimit,
– Të fitojë statusin ekspert.

Filozofia e biznesit: Filozofia jonë është bërja e ndryshimeve pozitive në jetën e klientëve tanë. Ne do t’i përqëndrojmë operacionet biznesore dhe proceset vendimmarrëse në ndershmëri, respekt, drejtësi, siguri dhe integritet. Ne me plot pasion i mbështesim këto parime dhe pranojmë se pajtueshmëria me këto parime do të jetë e panegociueshme dhe në interesin më të mirë të biznesit tonë, punonjësve tanë, kandidatëve, klientëve dhe komunitetit të cilit i shërbejmë.