Punësim në rafineri të naftës në vendet Skandinave

Mungesa e kuadrove dhe punonjësve të kualifikuar në rafineritë e naftës në Evropën Veriore është më se e dukshme viteve të fundit. Ju mund të keni dëgjuar për persona që i njihni dhe kanë migruar në ndonjërën prej vendeve skandinave. Mos u çuditni! Individë të ndryshëm kanë arritur të depërtojnë dhe punësohen në vendet skandinave falë aftësive të tyre qofshin ato formale apo jo-formale.

Ofertat e tilla përfshijnë vende punë si :

  • Saldues
  • Shofer
  • Mirëmbajtës i magazinës
  • Mjeshtër i makinerive
  • Pastrues

Jeni kureshtar?! Na vizitoni nga data 15.11.2016 në mënyrë që t’iu shpjegojmë sa më mirë programet tona dhe t’iu ofrojmë një konsultë lidhur me ofertën tonë. Na lejoni t’iu udhëzojme dhe propozojmë programin adekuat që përputhet me profilin tuaj personal dhe profesional.

 

https://www.facebook.com/Agjensi-pun%C3%ABsimi-n%C3%AB-Europ%C3%AB-145045082304300/