Përshkrimi i biznesit

Punësohu është një agjension punësimi i specialiazuar për ndërmjetësim ndërmjet punëdhënësve dhe punëmarrësve.