Misioni dhe vizioni

Përshkrimi i vizionit: Përpjekja e vazhduar për të qenë burim i preferuar për punësim dhe shërbim të burimeve njerëzore. Ne do të jemi të përkushtuar për t’iu shërbyer klientëve tanë dhe komunitetit me nivelet më të larta të shërbimit, dijes, profesionalizmit, ndershmërisë dhe integritetit. Ne jemi të përkushtuar për t’a arritur nivelin më të lartë të kënaqësisë së punonjësve. Ne synojmë të krijojmë reputacion si:

– Biznes i vogël profesional me parime dhe intergritet,

– Organizatë e shoqërueshme e cila e mbështet komunitetin,

– Partner i besueshëm dhe

– Organizatë bujare.

Përshkrimi i misionit: Klientët janë qendra e misionit tonë. Ne jemi të angazhuar për t’i lidhur punëdhënësit me të punësuarit dhe t’i hapim mundësitë për të dyja palët duke i ofruar kompanive fuqi punëtore të kualifikuar në njërën anë dhe Burimeve Njerëzore vende pune të qëndrueshme dhe atraktive në anën tjetër.