Formular Aplikimi përPunë

1.Informata Personalee kërkuar
1.
2.
3.
EmriAtësiaMbiemri
6.
7.
8.
AdresaE-mailiTelefoni
4.
5.
DatëlindjaQyteti/Shteti
Data
  Muaji
   Viti
    9.
    10.
    KombësiaGjinia
    2.Gjendja Martesoreopcionale
    3.Edukimie kërkuar
    123456
    Zgjedheni një nivel të edukimit mëposhtë:Si quhet instituticioni që keni mësuar në?Ku i keni kryer studimet/mësimet (si lokacion)?Çfarë drejtimi keni mbaruar?Periudha e studimeve prej/deri në (si datë)?Nota mesatare pas përfundimit?Shto një edukim tjetër
    4.Kurset/Trajnimete kërkuar
    • Trajnimi #1
    • +
    InstitucioniLokacioniSubjektiPeriudha
    5.Gjuhëte kërkuar
    GjuhaNiveli i njohurisëInstitucioni/Burimi i të mësuarit
     YesNo
     +
     6.Punësimet paraprakee kërkuar
     PunëdhënësiPozita në punëData e fillimitData e lëshimitRroga
     Punësimi #1
     +
     7.Informata shtesëe kërkuar
     Njohuritë e juaja rreth teknologjisë informative
     Patentë shoferi
     Tipi
     Keni ndonjë shok dhe/apo të afërm në vendin ku aplikoni? Nëse po, shkruani emrat e tyre mëposhtë:
     8.Rekomandimete kërkuar
     Emri & MbiemriMarrëdhëniaProfesioni
     Rekomandimi #1
     +
     9.Gjendja shëndetësoreopcionale
     Veçoni sëmundjet kryesore, operacionet si dhe lëndimet paraprake. (Nëse asnjë, shkruani “Asnjë”)
     10.Informacion rreth kërkesave të aplikuesite kërkuar
     Pozita që aplikoni për
     Disponueshmëria për të punuar
     Paga e dëshiruar
     Kur mund të filloni punës
     Qytetet që dëshironi të punoni në
     Pranoni të udhëtoni në suaza të punës
     11.Kushtet e marrëveshjesFinali