Çka është AU Pair

Çka është Au Pair? Au Pair është një i rritur i ri nga një vend tjetër i cili jeton me Familjen Mikpritëse për një vit dhe ofron në shtëpi kujdesin ndaj fëmijëve! Familja Mikpritëse është ajo familje e cila është mikpritëse e një Au Pair-i i/e cili/a do të jetojë me t’a për një vit. Au Pair-ët punojnë rreth 45 orë në javë dhe në shkëmbim jetojnë me Familjen Mikpritëse. Ata sigurojnë kujdesin ndaj fëmijëve dhe ofrojnë fleksibilitet të madh. Ne dëgjojmë pa pushim histori të mahnitshme të Familjeve Mikpritëse dhe Au Pair-ëve ku shpesh ata konsiderohen:

Vëllau apo motra e madhe
Një i rritur i përgjegjshëm
Një anëtar/e i ri i familjes