Bëhuni pjese e programit me te ri per punesim ne Europe

Bëhuni pjese e programit me te ri per punesim ne Europe.

Mundesi punesimi ne:

*Gjermani
*Suedi
*Norvegji
*Suedi
*Angli

MUNDESI PUNESIMI PER TE GJITHE !!!

https://www.facebook.com/Agjensi-pun%C3%ABsimi-n%C3%AB-Europ%C3%AB-145045082304300/

www.punsohu.eu